۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۲, دوشنبه

هوش تجاری و داده های مکانی

هوش تجاری داده های مکانی (Geo BI) یکی از روش های موثر تصمیم سازی مدیران تجارت ها است. بیشینه تصمیمات تجاری براساس جبر جغرافیایی شکل میگیرند، محدودیت های جغرافیایی عامل برتری یا شکست تجارت ها هستند، از مسائل کلان مانند سیاست های بین المللی تحریم یا دوستی سیاسی گرفته تا عوامل خرد آیین نامه های مالیاتی که بر تجارت ها اثر خواهند گذاشت را می توان در دسته عوامل جغرافیایی موثر بر یک تجارت دسته بندی کرد.
اطلاع از مکان مناسب برای تولید، مسیر توزیع کالا، نحوه عرضه کالا، خصوصیات فرهنگ جغرافیایی بازار مصرف و ... داده‌های جغرافیایی موثر بر تصمیم‌گیری‌های تجاری هستند. هر تصمیم تجاری می‌بایست بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های منطقه‌ای اتخاذ شود. سازمان‌ها جهت برنامه‌ ریزی بهتر از طریق اطلاعات جغرافیایی و پردازش داده‌ها، نیازمند تحلیل هایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می‌باشند. فضا و مکان بعد کلیدی در تحلیل‌های مورد نیاز مدیران است که به دلیل عدم داشتن سامانه‌ هوش تجاری (BI) و سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS)  این مزیت را از دست می‌دهند.

22 22 2201 2201 2204 2204 2203 2203 2202 2202 5 5 0503 0503 0507 0507 0501 0501 0502 0502 0504 0504 0505 0505 0506 0506 21 21 2101 2101 2102 2102 2103 2103 11 11 1103 1103 1101 1101 1104 1104 1102 1102 6 6 0604 0604 0606 0606 0605 0605 0603 0603 0602 0602 0601 0601 1 1 0110 0110 0106 0106 0105 0105 0104 0104 0103 0103 0102 0102 0107 0107 0108 0108 0101 0101 0109 0109 4 4 0403 0403 0407 0407 0409 0409 0408 0408 0406 0406 0405 0405 0404 0404 0402 0402 0401 0401 8 8 0803 0803 0802 0802 0801 0801 7 7 0704 0704 0705 0705 0703 0703 0702 0702 0701 0701 9 9 0903 0903 0904 0904 0902 0902 0901 0901 18 18 1804 1804 1801 1801 1803 1803 1802 1802 10 10 1003 1003 1002 1002 1001 1001 17 17 1701 1701 1702 1702 1703 1703 19 19 1901 1901 1902 1902 1903 1903 16 16 1601 1601 1606 1606 1602 1602 1603 1603 1604 1604 1605 1605 20 20 2003 2003 2004 2004 2002 2002 2001 2001 2005 2005 13 13 1302 1302 1301 1301 1303 1303 1304 1304 14 14 1401 1401 1402 1402 1403 1403 1406 1406 1405 1405 1404 1404 15 15 1501 1501 1502 1502 1505 1505 1503 1503 1506 1506 1504 1504 12 12 1201 1201 1206 1206 1205 1205 1202 1202 1203 1203 1204 1204 3 3 0301 0301 0302 0302 0306 0306 0303 0303 0305 0305 0304 0304 2 2 0201 0201 0208 0208 0202 0202 0207 0207 0204 0204 0203 0203 0205 0205 0206 0206 0209 0209
 Geo + BI = Geo BI 

 هوش تجاری (BI)، به فرآیند تبدیل داده‌های خام به اطلاعات تجاری و مدیریتی گفته می‌شود که به مدیران سازمان کمک می‌کند تا تصمیمات خود را سریع‌تر و بهتر اتخاذ کنند و بر اساس اطلاعات صحیح، عملکرد درست و سنجیده‌ای از خود نشان دهند. به کمک آن می‌توان کاوش و تحلیل اطلاعات را ساده نمود. 
هوش تجاری مکانی به فرایندی گفته می‌شود که بر اساس تحلیل اطلاعات پیچیده مکانی توسط جغرافیدان و ساده سازی آن بر روی نقشه، ظرفیتی برای سازماندهی و درک پیچیده و جامع از طریق استفاده از روابط ذاتی مکانی در کلیه اطلاعات می‌باشد و با ترکیب اطلاعات مکانی و دیگر اطلاعات سازمانی، امکان رسیدن به نتایجی نظیر تصمیم‌گیری بهتر و بهینه‌سازی و ساده کردن فرایندهای مهم و کاربردی و همچنین بهبود در عملکرد میسر خواهد شد.
با این رویکرد اطلاعات پیچیده و معمولا بی فایده مکانی توسط تحلیل های جغرافیایی در حد یک اینفوگراف ساده شده و تصمیم‌گیری را برای غلبه بر موانع سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و اطلاعات کسب و کار ارائه می‌دهد. هدف این است که داده‌های کسب و کار بر اساس داده‌های مکانی (هوش تجاری مکانی) در دسترس باشد.
 سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به تنهایی از ویژگی‌های تحلیلی برخوردار نیستند و هنوز هم از برنامه‌های کاربردی برای مدیران کسب و کار از نظر قابلیت ادغام، دستکاری و تجسم دور هستند. اما با ایجاد ارتباط معنادار میان اطلاعات و دست یافتن به اطلاعات ساده سازی شده و کاربردی در تجارت، برنامه‌های اطلاعات موقعیت مکانی به سازمان اجازه می‌دهد که به طور چشمگیری کیفیت تجزیه و تحلیل داده‌ها را براساس ابعاد جغرافیایی، که معمولا در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان قرار دارد، بهبود بخشد.
 هوش تجاری بر پایه داده‌های مکانی (هوش تجاری مکانی) می تواند منجر به دستیابی به ابعاد جدیدی از تجارت شود. مانند: برنامه‌ریزی بر اساس توان های محیطی، سرمایه‌گذاری بر اساس جبر و فرصت جغرافیایی، مدیریت طرح‌ها بر اساس شرایط مکانی مدیریت خدمات بر اساس فرهنگ جغرافیایی، کاهش هزینه های املاک بر اساس مکان یابی، کاهش هزینه های حمل و نقل براساس مسیر یابی و مکان یابی، افزایش سود براساس دستیابی به مکان بازار، تبلیغات پر بازده براساس مکان یابی و مسیر یابی بازار هدف و …
به اشتراک بگذارید