مسیریابی

مسیریابی
مسیریابی از گذشته کاربردی ترین خروجی علوم جغرافیایی بوده است، راهنمایان کاروان و ناخدایان کشتی ها قرن ها است از طریق اطلاعات جغرافیایی بهترین مسیر را انتخاب میکنند. در حمل و نقل شهری نیز هر روز کاربردهای جدید گسترده تری از اطلاعات جغرافیایی در مسیریابی یافت میشود، امروزه حتی در سفرهای تک مقصدی مانند خدمات تاکسی از سیستم های مسیریابی جغرافیایی استفاده می شود، اپلیکیشن های بر پایه اطلاعات جغرافیایی مانند waze و google map بسیار فراگیر شده و تقریبا مورد استفاده نیمی از کاربران هستند. با توجه به ارزان شدن تکنولوژی ها و امکانات استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی امروزه کاربرد تجاری این اطلاعات در دسترس طبف جدیدی از کسب و کارهای کوچک است. لکن با توجه به پیچیدگی تحلیل این اطلاعات همچنان تشخیص اطلاعات مفید برای مدیران کسب و کارها فرآیندی دشوار است، سه نوع مسیر یابی کاربردی برای تجارت ها از نظر ماهیت به این شرح هستند:
1. مسیریابی مسافتی (distance-based)
این نوع مسیر یابی بیشتر در ساعات خالی از ترافیک روزانه و بدون در نظر گرفتن متغیرهای تواتر کاربرد دارد.
2. مسیریابی سلسله مراتبی (hierarchical-based)
مسیریابی سلسله مراتبی بیشتر در توزیع کالا ها براساس سفارشات روزانه کاربرد دارد، مانند شرکت پست یا فروشگاه های با خدمات ارسال در محل.
3. مسیریابی مکانی(location-based)
این نوع مسیریابی بیشتر در پخش کالاها و توزیع روزانه شرکت های توزیع کالا برای فروشگاه ها از انبار به فروشگاه ها کاربرد دارد.