مشاوره جغرافیایی تبلیغات

تبلیغات نقش مهم و بسزایی در ایجاد آگاهی از وجود، ماهیت و ارائه محصولات و خدمات در فروشگاه، شرکت، کارخانه و برند شما  در میان مشتریان بازار هدفتان دارد. با این وجود باور متخصصان بر این است که بیش از نیمی از اقدامات و بودجه های تبلیغاتی شرکت ها به هدر می رود و دلیل اصلی آن عدم بهره گیری از نظر متخصصیان و مجریان کارآمد و نیز عدم تدوین و اجرای درست و اصولی کمپین ها و برنامه های تبلیغاتی است.
تبلیغات و مدیریت برند امروزه به یکی از نیازهای کلیدی  کسب و کارها تبدیل گردیده است. شخصیت نشان تجاری و برندها مهمترین و ارزشمندترین دارایی اقتصادی هر سازمان، شرکت و کسب و کار محسوب می شوند. به این منظور استفاده از مشاوران متخصص در زمینه های مختلف تبلیغات از مبانی اصلی هر تبلیغات موفق است. مهم نیست چه میزان هزینه صرف تبلیغات شود، تا زمانی که تبلیغات هدفمند و موثر نباشند بی فایده هستند. لکن با استفاده از متخصصان مختلف می توان با هزینه کمتر تبلیغات موثر تری داشت.
هر کمپین تبلیغاتی هدفمند و موثر نیازمند متخصصانی در این زمینه ها است، حضور متخصصین در مراحل مختلف یک کمپین تبلیغاتی موثر از معین کردن بازار هدف (توسط متخصصان تجارت و فروش)، یافتن مختصات بازار هدف (توسط جغرافیدانان و متخصصان علوم مکانی)، تحلیل جمعیت شناختی بازار هدف (توسط جغرافیدانان و متخصصان علوم مکانی) تحلیل رفتارشناختی بازار هدف (توسط جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی) تعین استراتژی تبلیغاتی (توسط متخصصان برنامه ریزی تجارت و فروش)، مسیریابی محورهای های تبلیغات ومکان یابی نقاط تبلیغات شامل انواع تبلیغات محیطی، پرومشن ها و سمپلینگ ها، نمایشگاه ها و شو روم ها، استفاده از رسانه های یک طرفه (نشریات، رادیو، تلویزیون و...)، استفاده از رسانه های دیجیتال و دو سویه (وبگاه ها، سایت های خبری و تبلیغاتی، رسانه های اجتماعی و ..) که براساس مختصات جغرافیایی بازار هدف و رفتار شناسی جغرافیایی بازر هدف انجام گیرد (توسط جغرافیدانان و متخصصان علوم مکانی) و در نهایت طراحی تبلیغات موثر (توسط متخصصین گرافیک، رسانه های تصویری، طراحی مدیا، فیلم ساز و ....) لازم و ضرووری است.
مشاوران شار دان در جهت هدفمند سازی و موثرسازی کمپین های تبلیغاتی کلیه خدمات مشاوره و تحقیقات جغرافیایی کمپین های تبلیغاتی شامل یافتن تحقیقات و مشاوره جمعیت شناختی، رفتار شناختی، مسیریابی و مکان یابی را به مدیران کسب و کار ها ارائه میدهد.