مکان یابی انبار و مرکز پخش کالا

در نظام پخش کالا برای فروشندگان، تامین کنندگان و تولید کنندگان کالا پس از آماده سازی محصول و پیش از توزیع کالا، همواره نیاز به انبارهایی برای دپوی کالا دارند. کالاها از تامين كننده بواسطه انبار به فروشگاه ها ارسال می شوند. عرضه روزانه یا هفتگی کالا به فروشگاه ها به واسطه مکانیزم های پخش درون سازمانی یا برون سپاری انجام می شوند.
 این زنجیره تحویل کالا به فروشگاه اگر چه پیچیده لکن دارای نظمی سازمانی است که امکان کاهش هزینه ها به واسطه مکان یابی مناسب در نقطه مناسب با توزیع کالا به مقصدهای ثابت را فراهم میکند. مشاوران شار دان جهت تحلیل مقصدها و مکان یابی مبدا مناسب به عنوان انبار اصلی هر شهر استفاده از مدل های مسیریابی مسافتی را توصیه میکند که پس از ایجاد نظم مسافتی براساس ساعات اوج ترافیک و ساعات کاری پیشنهاد اولویت های توزیع با کمترین هزینه را به مشتریان خود میدهد.
برای مراکز پخش کالا به مشتری نهایی نظام توزیع متفاوت از پخش کالا برای مراکز فروش است، در این نظام اقلام قبل از فرستادن برای مشتری، مي بايست در نقطه واسط گردآوری شوند، بدون ذخيره يا با ذخيره كم و پس از ادغام توسط وسايل نقليه خروجی برای مشتريان فرستاده مي شوند.
مساله مكان يابی-مسيريابی برای نقاط واسط یا همان مراکز پخش محلی در يك زنجيره تامين سه سطحی شامل تامين كننده و انبار مرکزی، نقطه واسط یا مرکز پخش محلی و مشتری یا همان مقصد نهایی در نظر گرفته می شود. در اين مساله، مراكز پخش محلی، تامين كننده، مشتری، وسايل نقليه و كالا چندگانه هستند.
در این زنجیره، مراکز پخش محلی لیست سفارشات مشتری را دریافت میکنند و پس از آماده سازی بسته آنرا از طریق پیک (وانت - متور سیکلت) ارسال میکنند. مسیریابی این وسائل نقلیه معمولا دستی یا به وسیله اپلیکیشن های مسیریابی با اولویت بندی مقاصد ذهنی و توسط مسئول تحویل انجام می شود.
از آنجا که مراكز پخش محلی و وسايل نقليه دارای ظرفيت محدود  هستند، روزانه یا هفتگی کسری کالای خود را از انبار مرکزی تامین میکنند. در این سوی کار تامین متناسب، کم هزینه و منظم کالا اهمیت پیدا میکند. دوره های انبارگردانی، زمان ثبت کسری، نسبت ثبت کسری، زمان ارسال کالا و موارد مشابه نیازمند آگاهی به بازه زمانی مورد نیاز برای تحویل قطعی کالا در مرکز پخش متناسب با طرفیت و استعداد فروش دارد. بنابراین مکان یابی انبار مرکزی و مراکز پخش محلی دارای اهمیت شده و نیازمند تحلیل های چند متغیره هستند. مشاوران شار دان با انجام این تحلیل ها گزینه های مناسب برای استقرار انبار مرکزی و مراکز پخش محلی را به مشتریان خود پیشنهاد می دهد.