مکان یابی دفترکار

مکان یابی یا موقعیت یابی مکانی دفتر کار از مواردی است که همواره مورد توجه شرکت های خدماتی و کارخانجات بوده است، مولفه های زیادی مانند استقرار در مرکز شهر یا محلی متناسب با پرستیژ تجاری، ارتباط آسان با کارخانه، انبار یا تامین کنندگان، رفت و آمد سهل پرسنل به دفترکار، مراجعه آسان مراجعه کنندگان و جای پارک کافی برای مشتریان و مدیران و .... مولفه های معمول در تصمیم گیری برای محل مناسب دفتر کار هستند. در کنار این موارد موضوعاتی نظیر نقشه مناسب، متراژ مناسب، فضا سازی شیک، هزینه مناسب و ... دفتر کار اهمیت دارند.
همه این موارد معمولا تنها به واسطه شناخت ذهنی مدیران و تصمیم سازان از جغرافیای محلی شکل میگیرد، بنابرین معمولا مدیران تصمیم گیری خود را به محدوده خاصی محدود میکنند که در ذهن خود تصویری منطق با خواسته هایشان دارد. در حالی که در یک حریم جستجوی بزرگ تر فرصت های بیشتری برای تهیه دفتر کاری مناسب تر با هزینه کمتر وجود دارد.
آنچه در مدلهای جستجوی جغرافیایی دفتر کار اهمیت دارد هزینه های اولیه و جاریه کسب و کار به واسطه انتخاب محل است، استقرار در یک دفتر کار شیک با قیمت مناسب و نزدیک به محل زندگی مدیران که امروزه بسیار رایج است، منجر به اتلاف وقت کارمندان در مسیر و کاهش شدید کارایی انها می شود، استقرار دفتر یک کارخانه در مرکز شهر بدون ارتباطات تجاری با حوزه مرکز شهر منجر به افزایش هزینه های مراسلاتی و اتلاف ساعات کاری مدیران و پرسنل در طول مسیر می شود.
طبیعتا در نظر گرفتن موارد مختلف و تحلیل آنها، ارزش گذاری و یافتن هزینه یا صرفه اقتصادی هر مولفه جغرافیایی برای مدیران کسب و کار نه تنها دشوار بلکه در بسیاری موارد پنهان است، مشاوران شار دان با استفاده از چک لیست های معین و برآوردهای به روز و با استفاده از نرم افزارهای تحلیل جغرافیایی و محاسباتی اطلاعات شفافی از فرصت های مکانی و تحلیل انتخاب ها به مدیران ارائه میکنند تا به آنها در تصمیم گیری برای محل دفتر کار خود یاری رساند.